Het Eikpunt

een woongemeenschap in Lent waar de bewoners met elkaar op een heel bewuste en betrokken manier samenleven.