Workshop Sociale driegeleding

Onze huidige samenleving is gebaseerd op een oude hiërarchische manier van denken. Denken vanuit macht en strijd. In deze manier van denken moet iedereen vechten voor zijn bestaan met als gevolg vele verliezers.

Dat denken benadert de samenleving als een systeem. Een systeem dat je kunt ‘fixen’ net als een machine.

In dat machtsdenken hebben we het over VRIJHEID in de economie (kapitalisme) maar we bedoelen EGOISME.

Binnen de sociale driegeleding gaat het over de LEEFBAARHEID van de samenleving, in plaats van MAAKBAARHEID.

Welke inzichten vanuit de sociale driegeleding helpen ons op weg naar een leefbare, gezonde samenleving die recht doet aan ALLE aspecten van ons mens zijn én recht doet aan het welzijn van de aarde?

Wat is er nodig zodat het eigenbelang binnen de economie geen schadelijke werking heeft op het geheel?

Hoe wil de samenleving vanuit de sociale driegeleding georganiseerd worden zodat deze veerkrachtig en gezond is? Wat zijn hiervan de grondslagen?

We zullen met elkaar gaan onderzoeken hoe het eigenbelang steeds dieper heeft kunnen ingrijpen en welke inzichten er nodig zijn voor een samenleving gebaseerd op  VRIJ – GELIJK – SAMEN.

Voor meer informatie kijk op:

www.wegwijzerantroposofie.nl

Els van Dongen